Ceisteanna Coitianta

C. Cá mbeidh an scoil lonnaithe?

F.  Beidh an scoil nua lonnaithe ar shuíomh in aice leis an ionad pobail i dTeach na Giúise.

C.  Cad is brí le scoil ilchreidmheach?

F. Tá rochtaineacht cothrom ag gach páiste clárú sa scoil in ainneoin an creideamh, cultúr srl. atá acu. Múintear gnéithe creidimh, morálta, soisialta agus eiticiúil do na páistí gan aon bhéim áirithe ar aon chreideamh amháin. Tá freagracht ar thuismitheoirí teagasc na sain-reiligiúin a eagrú dá bpáistí taobh amuigh de am oifigiúil na scoile, más mian le tuismitheoirí.

C. Níl ach beagán Gaeilge agam. An cuma faoi seo?

F.  Is cuma. De réir mar a fhoghlaimíonn do pháiste an Ghaeilge ón gcéad lá ar scoil, foghlaimeoidh tú na focail céanna. Má tá deacracht ar bith ag do pháiste lena chuid obair bhaile, bí cinnte go gcuirtear an múinteoir ar an eolas faoi seo ionas go gcabhróidh an múinteoir le do pháiste chomh luath agus is féidir.  Féach ar an bhfreagra ar Thumoideachas freisin.

C. Céard é an Tumoideachas?

F.  Cleachtaíonn gach scoil faoi An Foras Pátrúnachta an tumoideachas. ‘Séard is brí le tumoideachas ná go múintear gach ábhar trí mheán na Gaeilge agus go ndéantar gach gnó agus cumarsáid sa scoil trí mheán na Gaeilge. Ní mhúintear Béarla go dtí an dara téarma sna Naíonáin Sinsir i scoileanna An Foras Pátrúnachta. Mar thoradh ar seo, súitear isteach gach gné den teanga, rud a chiallaíonn go bhfuil sé ar chumas an dalta í a thuiscint agus í a labhairt i bhfad níos tapúla. Cruthaíonn taighde go ndéanann daltaí sa chóras seo níos fearr i scríobh agus léamh an Bhéarla agus i scríobh agus léamh na Gaeilge ná an meán náisiúnta. (Ó hAiniféin, 2007 & Cloud, Genesee & Hamayan, 2000).

C. Cén rang(anna) a bheidh ag tosú sa scoil i 2013?

F.  Tosóidh na ranganna le Naíonáin Bheaga.

An Foras Pátrúnachta :: +353-1-6294110 :: eolas@foras.ie

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

  • Archives

  • Categories

    • No categories
  • Meta

  • Advertisements
%d bloggers like this: